e-prawnik.pl Porady prawne

Podział majatku małżeńskiego

Pytanie:

W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie o podział majątku (nieruchomość-pawilon handlowy)od chwili rozwodu była małżonka za bardzo się nie interesowała tym majątkiem nie płaciła wieczystego użytkowania,podatku od nieruchomości, wszystkie te opłaty wykonywałem ja. Czy trakcie tego postępowania mogę złożyć osobny pozew o zapłatę tych kwot (połowę) do sądu czy też czekać aż to postępowanie się skończy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku sądowego działu majątku wspólnego małżonków zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zniesieniu współwłasności a także o dziale spadku. Postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się stosownie do art. 566 i 567 § 1 i 2 k.p.c. Na podstawie art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku, tj. art. 680-689 k.p.c., przy czym do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3 k.p.c. (art. 688 k.p.c.)(Marek Sychowicz [w:] Sychowicz Marek, Ciepła Helena, Kalus Stanisława, Czech Bronisław, Domińczyk Tadeusz, Piasecki Kazimierz (red.) Najnowsze wydanie:  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 1152).

Zgodnie z art. 686 k.p.c. w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych. A zatem sąd orzekający w sprawie o podział majątku spadkowego jest władny rozstrzygnąć o wzajemnych roszczeniach z tytułu opłat jakie poniósł Pan na majątek wspólny. Powinien Pan zatem złożyć pismo procesowe ze wskazaniem wyliczenia Pana żądań odnośnie ich uwzględnienia w orzeczeniu sądu. Osobne powództwo nie będzie zasadne. W razie jego wytoczenia, na mocy art. 618 k.p.c. sprawa ta zostanie przekazana do rozpoznania sądowi orzekającemu w sprawie podziału majątku wspólnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY