Podział majątku spadkowego

Pytanie:

Czy sąd jest zobowiązany ustalić skład majątku spadkowego w postępowaniu o jego podział?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zachowały aktualność wskazania Sądu Najwyższego, zawarte w postanowieniu z dnia 10 grudnia 1969 roku, sygn. akt III CRN 432/69, dotyczące prawidłowej realizacji postanowień art. 684 k.p.c., a mianowicie, ustalenie składu i wartości ulegającego podziałowi spadku jest -stosownie do dyspozycji art. 684 -punktem wyjściowym rozstrzygnięcia w przedmiocie działu spadku. Od prawidłowego bowiem ustalenia tych elementów zależy określenie wartości udziałów poszczególnych spadkobierców, mogące mieć wpływ na układ sched spadkowych tych spadkobierców, a nadto decydujące o wysokości przysługujących spadkobiercom spłat lub dopłat. Dlatego też wadliwości w ustaleniu tych elementów stanowiących podstawę działu, podważają dokonany podział, wobec czego z reguły konieczne jest uchylenie w całości postanowienia sądu pierwszej instancji w przedmiocie działu spadku. „Skład majątku, który ma być przedmiotem działu spadku, sąd ustala w zasadzie na podstawie wyjaśnień uczestników, jeśli jednak zachodzą w tym względzie sprzeczności, rzeczą Sądu jest ich wyjaśnienie – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 1985 roku, sygn. akt III CRN 52/85.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY