Podział majątku według nowych przepisów

Pytanie:

Czy w sprawie o podział majątku dorobkowego małżonków, złożonej przed wejściem nowej ustawy w życie, można uwzględnić nowe zasady kodeksu z dnia 20 stycznia 2005r?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W dniu 20 stycznia 2005 r. weszła w życie większa część zmian do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uchwalona ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 62, poz. 1691). Zmiany dotyczą głównie stosunków majątkowych między małżonkami. Sposób postępowania w przypadku sprawy o podział majątku, wszczętej przed dniem 20 stycznia 2005 r. i do tego dnia prawomocnie nie zakończonej, reguluje przepis przejściowy, zawarty w ww. ustawie (art. 5 tej ustawy). Zgodnie z tym przepisem, przepisy nowej ustawy stosuje się do stosunków w niej unormowanych, chociażby powstały przed jej wejściem w życie. Zasada głosi więc, że należy stosować przepisy nowe; zawiera w tej kwestii jednak pewne wyjątki. Przede wszystkim, jeżeli w dniu 20.01.2005 r. stosunki majątkowe małżonków podlegały wspólności ustawowej, składniki majątków istniejące w tym dniu zalicza się do majątku wspólnego albo do majątków osobistych, stosownie do nowych przepisów. Ponadto, stare przepisy stosuje się do:

  1. oceny skutków czynności zobowiązujących lub rozporządzających małżonków i ich odpowiedzialności za zobowiązania sprzed wejścia w życie ustawy;
  2. wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie jednego małżonka powstałe przed wejściem ustawy w życie;
  3. podziału majątku wspólnego małżonków i do zwrotu wydatków i nakładów dokonanych z majątku wspólnego na majątek osobisty lub z majątku osobistego na majątek wspólny, jeżeli wspólność majątkowa małżeńska ustała przed wejściem ustawy w życie.

Jak widać z powyższego, do sprawy o podział majątku, wszczętej przed dniem 20.01.2005 r. nie mogą mieć zastosowania nowe przepisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: