Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie

Pytanie:

Żona wyprowadziła się 3 miesiące temu i wystąpiła o rozwód. W mieszkaniu pozostałem z dwiema dorosłymi już córkami. Jeśli żona zażąda spłaty mieszkania, to jakie to mogą być koszty? Mieszkanie nie jest własnościowe. Otrzymałem je z mojego zakładu pracy jako tzw. mieszkanie zakładowe podczas trwania naszego małżeństwa. Obecnie po przekształceniach mieszkanie jest własnością Urzędu Miasta. Jestem głównym najemcą mieszkania i od początku ponoszę wszystkie koszty jego utrzymania.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W momencie gdy wyrok orzekający między Państwem rozwód stanie się prawomocny, z mocy prawa ustanie pomiędzy Państwem wspólność majątkowa małżeńska. Od tego momentu staną się Państwo współwłaścicielami majątku. Skoro mieszkanie nie stanowi przedmiotu własności, to nie może ulec podziałowi. (Proszę pamiętać, iż podział majątku możecie Państwo przeprowadzić już w trakcie postępowania rozwodowego, zgodnie bowiem z art. 58 paragraf 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu). Dokonując podziału majątku wspólnego sąd weźmie oczywiście pod uwagę treść ewentualnego żądania Pana żony, jednak nie znaczy to, że się do niego przychyli. Sąd rozstrzygnie na pewno także w przedmiocie wspólnego mieszkania, jednak przedmiotem orzeczenia o podziale albo o przyznaniu jednemu z małżonków może być takie mieszkanie, wspólnie zajmowane przez małżonków, do którego tytuł prawny przysługuje im obojgu. Przedmiotem orzeczenia o podziale mogą być w szczególności nadające się do dokonania takiego podziału: a) stanowiący własność małżonków na zasadach wspólności majątkowej albo stanowiący przedmiot ich współwłasności dom jednorodzinny albo lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, b) wspólne mieszkanie stron stanowiące przedmiot przysługującego im spółdzielczego prawa do lokalu, c) wspólne mieszkanie stron zajmowane na podstawie umowy najmu. Dokonując więc podziału majątku sąd uwzględni fakt, iż zamieszkiwaliście Państwo dotąd razem mieszkanie będące przedmiotem najmu. Sąd zapewne rozstrzygnie, kto ma pozostać w mieszkaniu, a kto je opuścić (zapewne będzie to Pana żona, skoro już mieszkanie opuściła). Proszę jednak pamiętać, iż przedmiotem podziału nie może być mieszkanie, do którego przysługuje prawo tylko jednemu z małżonków. Wydaje się więc, iż skoro to Pan jest głównym najemcą mieszkanie, sąd nie będzie dokonywał podziału i w żaden inny sposób rozstrzygał o mieszkaniu. Podziału można oczywiście dokonać względem innych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład Państwa majątku wspólnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: