Podział majątku wspólnego małżonków przez przyznanie nierównych udziałów

Pytanie:

Czy są w wyroku rozwodowym może podzielić majątek wspólny małżonków przyznając małżonkom nierówne udziały?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z ważnych powodów sąd może jednak ustalić nierówne udziały – z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku. Przy czym wspomnieć trzeba, ze przy tej ocenie uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.
Poza przyczynieniem się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu konieczne jest również spełnienie przesłanki ważnych powodów. W doktrynie podaje się, że takim powodem mogą być nałogi, np. alkoholizm, hazard. Natomiast w żadnym wypadku wpływu na odpowiednie orzeczenie sądu nie będzie miała wina rozkładu pożycia ustalona w wyroku rozwodowym.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 listopada 1973r., sygn. akt III CRN 227/73 wskazał, że jest to możliwe jedynie w sytuacjach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY