Podział mieszkania po rozwodzie

Pytanie:

W wyroku rozwodowym sąd orzekając o winie męża przyznał matce z dziećmi 2 pokoje w mieszkaniu własnościowym, mężowi pozostawiając jeden. Mieszkanie zakupione zostało zarówno ze środków należących do małżonki (majątek odrębny) jak i ze środków należących do wspólnoty majątkowej. Mieszkanie zapisane jest na męża. Mija właśnie rok od wydania wyroku rozwodowego żona doszła do wniosku, że dalsze mieszkanie z byłym mężem pod jednym dachem jest nie możliwe ze względu na liczne uciążliwości natury psychicznej i moralnej. Czy jest inna możliwość niż spłata współwłasności na zmuszenie do opuszczenia lokalu przez męża oraz czy jest to w ogóle współwłasność, jeżeli mieszkanie jest zapisane na męża? Czy w wyniku podziału majątku wspólnego sąd musi przyznać prawo do lokalu jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego czy też może pozostawić status quo, czyli zakładaną współwłasność z prawem obojga do zamieszkiwania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim najbardziej istotnym jest do kogo należy mieszkanie. Jak wynika z opisu sytuacji jest ono przedmiotem odrębnej własności (nie jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) i zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa za środki z majątku wspólnego i z majątku osobistego żony. O tyle dziwny jest więc fakt, iż w księdze wieczystej jako właściciel wpisany jest tylko mąż. Skoro formalnie jest on właścicielem – wyłącznym – mieszkania Pani może w tym lokalu zamieszkiwać tylko czasowo, dopóki nie znajdzie sobie innego mieszkania. Mąż może jednak tak naprawdę już teraz skierować pozew o eksmisję.

W tej sytuacji konieczne wydaje się skierowanie do sądu pozwu o usuniecie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Z opisu sytuacji wynika bowiem, że mieszkanie powinno być składnikiem wspólnego majątku małżonków, a więc obecnie współwłasnością w częściach ułamkowych albo Pani wyłączna własnością, jeśli przeważająca część środków pochodziła z Pani odrębnego majątku.

Gdy mieszkanie jest po rozwodzie przedmiotem współwłasności małżonków, w ramach podziału majątku wspólnego dokonuje się także zniesienia współwłasności tego mieszkania. Zniesienie współwłasności może co do zasady nastąpić poprzez: 

  • podział fizyczny - co w zasadzie jest wykluczone w przypadku mieszkania, chyba, że da się je podzielić na dwa odrębne,
  • sprzedaż i podział sumy ze sprzedaży,
  • przydzielenie własności jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego – w przypadku podziału majątku wspólnego obowiązek ten może zostać zniesiony, gdy drugi z małżonków otrzymuje zamiast mieszkania inne przedmioty (np. samochód, kosztowności) i pokrywają się one z wartością mieszkania.

W żadnym wypadku podział majątku wspólnego nie może skończyć się utrzymaniem obecnego stanu. Tak jest w teorii, bo w praktyce często trzeba przeprowadzić eksmisję, więc cała sprawa się trochę wydłuża.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: