Pojęcie dobrej wiary w odniesieniu do posiadania nieruchomości

Pytanie:

Jakie elementy decydują o posiadaniu nieruchomości w dobrej wierze?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Stanisław Dmowski w publikacji pt. „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna” (Dmowski Stanisław, Rudnicki Stanisław, Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX)) pisze: „Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ogólnego określenia pojęcia dobrej lub złej wiary. Przyjmuje się powszechnie (pomijając różnice w sposobie wyrażenia poglądu), że w dobrej wierze jest ten, kto, powołując się na określone prawo lub stosunek prawny (chodzi tu o stosunek cywilnoprawny), jest przekonany o przysługiwaniu mu tego prawa lub istnieniu określonego stosunku prawnego, gdy w rzeczywistości jest on w błędzie co do istotnego stanu rzeczy. Aby przyjąć dobrą wiarę, błędne przekonanie o istnieniu prawa lub stosunku prawnego musi być w konkretnych okolicznościach usprawiedliwione. O usprawiedliwionym przekonaniu można mówić wtedy, gdy dana osoba nie wie o okolicznościach decydujących o zastosowaniu normy prawnej uzależniającej istnienie skutku prawnego od dobrej lub złej wiary oraz gdy nie mogła się ona o tym dowiedzieć mimo zachowania należytej staranności”. Warto przywołać tu postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 października 2010 r. (IV CSK 152/2010): „W dobrej wierze jest ten, kto obejmując nieruchomość, pozostawał w błędnym ale usprawiedliwonym przekonaniu, że nabywa jej własność”. Natomiast w wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 kwietnia 2009 r. (II CSK 471/2008) stwierdzono, że: „Dobrą wiarę wyłącza ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, że nie przysługuje mu prawo do korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie. Według art. 224 § 2 k.c., podobne konsekwencje w zakresie roszczeń uzupełniających wywołuje uzyskanie przez posiadacza w dobrej wierze informacji o wytoczeniu powództwa o wydanie rzeczy”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY