e-prawnik.pl Porady prawne

Pomoc w formie posiłku dla uczniów

Pytanie:

Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu, bez konieczności badania sytuacji rodziny oraz wydania decyzji administracyjnej przez ośrodek pomocy społecznej. Czy zapis art. 6a ”gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku” dotyczy tylko uczniów i dzieci korzystających z zajęć w ramach rocznego programu przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu( tzw.”zerówki”), czy wszystkich uczniów powyżej zerówki (tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum) oraz zerówek w szkole i przedszkolu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pomoc w formie posiłku dla uczniów

24.2.2009

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 1 ustawy dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Przepis art. 6a stosuje się odpowiednio do ww. grup.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ