Postępowanie egzekucyjne na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego w przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych

Pytanie:

Czy można podjąć postępowanie egzekucyjne na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego w przypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych (chroniących posiadanie)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Odnośnie stosowania art. 1051 do egzekucji orzeczeń chroniących posiadanie pojawiły się pewne kontrowersje w doktrynie. Dotyczyły one głównie relacji z obowiązującym dziś art. 817 kpc. Przywoływany przepis daje możliwość ponownego podjęcia na nowo postępowania egzekucyjnego po zakończonej już egzekucji na podstawie tego samego tytułu egzekucyjnego jeśli łącznie są spełnione dwie przesłanki:
1. dłużnik ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu oraz
2. żądanie w tym przedmiocie zostanie zgłoszone przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.9.2005

  Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

  W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję (...)

 • 6.11.2006

  Co może być przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego?

  Postępowanie egzekucyjne nie jest postępowaniem, od którego już nie ma ratunku. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje oprócz możliwości jego zawieszenia także jego umorzenie. Oczywiście (...)

 • 6.12.2017

  Wydanie dalszego tytułu wykonawczego

  Tytuł wykonawczy jest to dokument niezbędny do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W dużej liczbie przypadków jest to po prostu prawomocny wyrok (tytuł egzekucyjny) zaopatrzony w klauzulę (...)

 • 7.4.2019

  SN o kredytach frankowych

  Wyrokiem z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, Sąd Najwyższy orzekł o uchyleniu zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego (sygn. akt III CSK 159/17).

 • 2.6.2015

  Zbieranie informacji o dłużniku w toku postępowania egzekucyjnego

  Wygranie procesu przed Sądem i uzyskanie korzystnego dla nas rozstrzygnięcia, okazuje się często dopiero początkiem drogi prowadzącej do odzyskania naszej należności.