e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie przed sądem pracy

Pytanie:

Mój były pracownik został przeze mnie zwolniony w trybie art. 52 kp - bez wypowiedzenia. W związku z tym pozwał mnie do sądu pracy o uznanie tego wypowiedzenia za bezskuteczne i o odszkodowanie (nie podając sumy). Postawił mi też zarzut, że nie podałem mu na wypowiedzeniu powodu tego zwolnienia. Ponadto, sąd przesyłając mi odpis pozwu zobowiązał mnie do złożenia odpowiedzi na pozew w ciągu 7 dni oraz złożenia dokumentów. Wyznaczył także termin rozprawy. Czy zwalniając pracownika w trybie art. 52 kp powinienem był podać pisemnie przyczynę zwolnienia? Podałem ją pracownikowi ustnie. 7 dni na złożenie odpowiedzi na pozew to dla mnie za mało. Mogę złożyć żądane dokumenty, ale chciałbym skorzystać z pomocy adwokata. Czy adwokat może złożyć wniosek o przedłużenie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew? A jeśli jest już wyznaczony termin rozprawy, czy można złożyć tę odpowiedź na rozprawie? Jeśli ustanowię adwokata - to czy w razie wygrania sprawy koszty opłacenia adwokata zwróci mi pracownik, który pozwał mnie do sądu? Czy muszę zaznaczyć takie żądanie w odpowiedzi na pozew?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie przed sądem pracy

9.1.2007

Art. 30 par. 4 kodeksu pracy jednoznacznie przewiduje, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Rozwiązanie umowy o pracę opisane w pytaniu ocenić zatem należy w tym kontekście za nieprawidłowe.

Odnosząc się zaś do kwestii proceduralnych, pracodawca może złożyć do sądu wniosek o przedłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew, powołując okoliczności przemawiające za takim przedłużeniem. Wniosek taki może złożyć również pełnomocnik procesowy ustanowiony przez stronę. Trudno zaś jednoznacznie wskazać, czy będzie zaakceptowane przez sąd złożenie odpowiedzi na pozew dopiero na rozprawie. Wydaje się, że sąd zarządził określony termin do złożenia odpowiedzi na pozew przed rozprawę w tym celu, aby ową rozprawę odpowiednio przygotować i umożliwić nade wszystko stronom zapoznanie się ze swoimi stanowiskami w sprawie. Proszę zwrócić również uwagę, jaki rygor nadał sąd swemu zarządzeniu wzywającemu do złożenia odpowiedzi na pozew.

W odpowiedzi na pozew można rzecz jasna wnosić o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego w razie oddalenia powództwa. Żądanie  zwrotu kosztów należy jednak zgłosić najpóźniej przed zakończeniem sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ