e-prawnik.pl Porady prawne

Postępowanie spadkowe

Pytanie:

Chciałbym wrócić do poprzednio zadanego pytania. Opis stanu faktycznego był następujący: \"Maria H. złożyła w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po swojej ciotecznej siostrze. Kuzynka zmarła jako wdowa nieposiadająca rodzeństwa. Jej rodzice i dziadkowie ze strony ojca również nie żyją (wszystkie akty zgonu wnioskodawczyni dołączyła do wniosku). Wnioskodawczyni nie ma jednak żadnych informacji o dziadkach zmarłej kuzynki ze strony matki, ponieważ spadkodawczyni ani jej rodzina nigdy nie utrzymywali z nimi kontaktu. Nie ma o nich żadnych informacji - ani gdzie się urodzili, ani gdzie zamieszkiwali - w związku z tym sąd zarządził zamieszczenie ogłoszenia, które ukazało się w Rzeczpospolitej, Monitorze Sądowym i budynku urzędu miasta. Po upływie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia sąd wyznaczył termin rozprawy wzywając jednocześnie wnioskodawczynię do przedłożenia aktów zgonu dziadków spadkodawczyni pod rygorem zawieszenia postępowania. Wnioskodawczyni nie posiada żadnych informacji na temat dziadków zmarłej kuzynki i nie wie gdzie szukać żądanych aktów zgonu.\"Skoro w przedmiotowej sprawie sąd wezwał spadkobierców poprzez ogłoszenie zgodnie z art. 672 k.p.c., to czy wnioskodawczyni może domagać się zwolnienia z obowiązku przedłożenia aktów zgonu dziadków kuzynki i wydania postanowienia w trybie art. 676 k.p.c. (dlaczego sąd nie uwzględnia tego z urzędu)?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Postępowanie spadkowe

Zgodnie z art. 676 k.p.c. jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku albo, zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostały wykazane, a w ich braku - przez Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego. Sąd, istotnie, wobec faktu, że ogłoszenie już nastąpiło, powinien stwierdzić nabycie spadku przez znanych sobie spadkobierców. Przepisy k.p.c. nie przewidują innego trybu w tym przypadku. Jeśli zatem w sytuacji, gdy wnioskodawczyni nie złoży aktów zgonu, sąd zawiesi postępowanie, na to postanowienie będzie przysługiwało zażalenie do sądu drugiej instancji zgodnie z przepisem art. 394 § 1 pkt. 6) k.p.c., ponieważ przedstawione okoliczności sprawy nie uprawniają sądu do wydania takiego postanowienia. Można również oczywiście, jeszcze przed zawieszeniem przez sąd postępowania, skierować doń pismo z wyjaśnieniem i uprawdopodobnieniem, że wnioskodawczyni nie dysponuje aktami zgonu.  

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Postępowanie spadkowe

anna

2.10.2013 8:44:25

Re: Postępowanie spadkowe

na jakiej podstawie można użyć dowodów do nowej sprawy spadkowej np. akty zgonu ,adresy,z poprzedniej sprawy?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ