Postępowanie spadkowe

Pytanie:

Dwa lata temu (dokładnie 7.08.2004 r.) zmarła babcia, która nie pozostawiła testamentu. Babcia pozostawiła dom, który nabyła wraz z konkubentem (własność domu po połowie). Konkubent już też nie żyje od trzech lat. Spadkobiercami niejako do babci połowy domu jest mój tato i jego trzy siostry. Chcemy teraz wnieść do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Moje ciotki i tato nie chcą spadku, a sześciomiesięczny termin już minął na odrzucenie spadku, więc są traktowani, że przyjęli spadek. W jakiej formie będą mogli mi sądownie przekazać spadek? Nie wiemy też, co poczynić odnośnie połowy domu konkubenta, bo on miał siostrę, ale nie znamy jej miejsca zamieszkania, bo nigdy go nie odwiedzała, nie wiemy czy ona żyje? Chodzi o to, czy my powinniśmy w takiej sytuacji podawać do wiadomości do prasy odnośnie poszukiwania spadkobierców do połowy domu konkubenta? Co prawda nas dotyczy połowa domu związana z babcią i odnośnie tego będziemy przeprowadzać postępowanie spadkowe, więc być może nie musimy nic robić w sprawie połowy domu konkubenta? W jakiej formie spadkobiercy mogą przekazać spadek innym krewnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety, skoro spadkobiercy nie zdążyli odrzucić spadku, to sąd stwierdzi nabycie na ich rzecz. Ojciec i ciotki zostaną więc wskazani jako spadkobiercy w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli Pani miałaby się stać właścicielem całości spadku lub pewnych jego przedmiotów, konieczna byłaby umowa np. darowizny.

Są w tym przypadku dwie możliwości. Spadkobiercy, czyli ojciec i ciotki, mogą w drodze umowy (sprzedaży, zamiany, darowizny) przekazać Pani spadek. Zgodnie bowiem z art. 1059 kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Osoby te mogą także w drodze umowy przenieść na Panią własność udziału w nieruchomości zabudowanej domem.

Jeśli chce Pani nabyć cały spadek (art. 1059 kc), nie muszą Państwo czekać do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Należy jednak zdawać sobie sprawę z istnienia pewnego niebezpieczeństwo, dopiero bowiem stwierdzenie nabycia spadku potwierdza kto jest spadkobiercą. Skoro jest Pani jednak członkiem rodziny i zna Pani doskonale sytuację, niebezpieczeństwo to jest prawie żadne. W przypadku zbycia spadku (całego, a nie tylko jednego z przedmiotów) istotne jest, iż nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Oznacza to m. in. odpowiedzialność za długi spadkowe i możliwość wystąpienia przez Panią do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Może Pani też zawrzeć ze spadkobiercami umowę nabycia (np. darowizny) konkretnego przedmiotu spadkowego, czyli udziału w nieruchomości zabudowanej domem. Konieczna jest do tego zgoda wszystkich spadkobierców. W tym przypadku nie będzie Pani jednak miała legitymacji do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Będą musieli złożyć ten wniosek ojciec i ciotki.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie będzie dotyczyła spadku po konkubencie babci. Nie ma więc obowiązku wskazywania jako uczestnika postępowania spadkobierców konkubenta. Kiedyś jednak będzie konieczne ustalenie miejsca pobytu spadkobierców konkubenta. Możliwe jest również, że sąd wyznaczy kuratora spadku, dla spadku nie objętego po konkubencie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: