Postępowanie ukladowe - hipoteka

Pytanie:

W myśl ustawy o postępowaniu układowym wierzytelności zabezpieczone hipoteką na co najmniej miesiąc przed otwarciem postępowania układowego nie są objęte tym układem. Co się dzieje kiedy dłużnik tuż przed otwarciem postępowania sprzeda zabezpieczoną wierzytelność (np. dwa dni przed otwarciem). Czy wierzytelność wówczas wchodzi do układu, czy jednak wierzyciel jest nadal chroniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z postępowania układowego na mocy art. 4 prawa o postępowaniu układowym zostały wyłączone należności zabezpieczone hipoteką z wyjątkiem hipotek, uzyskanych w ostatnim miesiącu przed otwarciem postępowania układowego. W powyższym przepisie chodzi o wierzytelności przysługujące przeciwko dłużnikowi, którego ma dotyczyć postępowanie układowe. Nie chodzi tutaj o wierzytelności przysługujące dłużnikowi przeciwko osobie trzeciej. Wyłączenie z postępowania układowego wierzytelności zabezpieczonych hipoteką odnosi się do hipoteki ustanowionej na nieruchomości dłużnika; nie dotyczy natomiast hipoteki obciążającej nieruchomości osób trzecich. Podkreślić należy również, iż prawo o postępowaniu układowym zostało uchylone z dniem 1 października 2003 r. W związku z tym powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie do spraw wszczętych przed 1 października 2003 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 14.9.2014

  Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • 7.4.2019

  Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

  Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy.

 • 7.5.2009

  Hipoteka - co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

  Wierzyciel może żądać od dłużnika aby ten zaspokoił jego roszczenie. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik nie będzie mógł świadczyć (np. będzie niewypłacalny). Hipoteka jest prawem (...)

 • 11.5.2010

  Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)