e-prawnik.pl Porady prawne

Potrącenia wierzytelności dłużnika z rachunku bankowego

Pytanie:

Czy upadłość dłużnika powoduje wyłączenie możliwości potrącenia przypadającej do niego wierzytelności z rachunku bankowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Potrącenia wierzytelności dłużnika z rachunku bankowego

2.11.2011

Jak podaje Tomasz Spyra w artykule „Potrącenie z rachunku bankowego    przesłanka wymagalności wierzytelności” (Prawo Bankowe nr 5 z 2002r.) „bank nie może jednak zrealizować polecenia wypłaty lub przeprowadzenia rozliczenia, złożonych przez upadłego, ponieważ naraża się na sankcję bezskuteczności takiej czynności wobec masy upadłości (art. 25 pr. up.). W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku bank powinien więc wstrzymać wypłaty z rachunku na jego rzecz i dokonywać ich tylko na żądanie syndyka masy upadłości.  Wyjątek od powyższych reguł przewidziany jest dla potrącenia. Upadłość dłużnika nie powoduje wyłączenia możliwości potrącenia przypadającej do niego wierzytelności, a wręcz przeciwnie, ułatwia je, ponieważ umożliwia potrącenie niezależnie od wymagalności obydwu   wierzytelności (por. art. 34 pr. up.). Przepis ten jest wyrazem woli ustawodawcy wyłączenia z postępowania upadłościowego tych wierzycieli, którzy są jednocześnie dłużnikami upadłego”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ