e-prawnik.pl Porady prawne

Potrącenie wierzytelności a egzekucja

Pytanie:

Sąd wydał klauzulę wykonalności p-ko małżonce dłużnika z ograniczeniem do majątku wspólnego. Po przejęciu na własność nieruchomości w wyniku planu podziału okazało się, że muszę małżonce dłużnika spłacić alimenty (należne jej od męża). Moja wierzytelność nie została jednak całkiem zaspokojona w wyniku w/w planu podziału. Czy w tej sytuacji mogę potrącić te wierzytelności wzajemne pomiędzy mną a małżonką dłużnika?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Potrącenie wierzytelności a egzekucja

13.5.2009

Z zadanego pytania wynika, że w wyniku licytacji stał się Pan właścicielem nieruchomości. Zgodnie z art. 968 kpc, nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia. "Ocena, czy zaliczona przez wierzyciela na poczet ceny nabycia własna wierzytelność lub jej część znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinna być dokonana w ścisłym związku z art. 1025 k.p.c., jeżeli z sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości mają być zaspokojone należności również innych wierzycieli. Przez wierzytelność lub jej część, która znajduje pokrycie w cenie nabycia, należy rozumieć tylko taką wierzytelność lub jej część, która zostałaby zaspokojona na podstawie sporządzonego w przyszłości planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości" (tak: Świeboda Zdzisław, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wydanie III). Jednocześnie z zadanego pytania wydaje się wynikać, że małżonka dłużnika była również wierzycielem i uczestniczyła w egzekucji (jej wierzytelność znalazłaby się w planie podziału). Z powyższego wynika, że nie może Pan zatrzymać kwoty większej niż wynikałoby to z planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji. W związku z powyższym powinien zwrócić małżonce dłużnika odpowiednia kwotę, wynikającą z planu podziału. Wyżej wymienionej kwoty nie może Pan potrącić, choćby z tego powodu, że nie posiadacie Państwo wierzytelności wzajemnych, Pana dłużnikiem nie jest bowiem małżonka dłużnika, lecz sam dłużnik. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonce nie oznacza, że stała się ona Pana dłużnikiem osobistym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ