Powód wypowiedzenia umowy o pracę

Pytanie:

Pracodawca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zatrudniająca mniej niż 20 pracowników, zamierza przeprowadzić restrukturyzację polegającą głównie na obniżeniu liczby zatrudnionych pracowników o kilka osób. Spółka ta nie będzie likwidowana ani też nie jest w upadłości. Na jakiej podstawie prawnej Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z powodów restrukturyzacji, polegającej głównie na zwolnieniu części pracowników, skoro nie znajdują w tym przypadku przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Proszę pamiętać, iż pomimo przeróżnych ograniczeń pracodawca ma swobodę wypowiadania umów o pracę. Nie ma najmniejszych przeszkód, aby pracodawca dokonał takiego wypowiedzenia właśnie z powodu reorganizacji (czy też restrukturyzacji). Możliwość dokonania wypowiedzenia nie jest aż tak obwarowana dodatkowymi warunkami. Pracodawca dokonując wypowiedzenia musi jednak je uzasadnić, powinien zatem wskazać w uzasadnieniu, iż przyczyną jest restrukturyzacja zakładu. W uzasadnieniu powinno także znaleźć się wyjaśnienie, dlaczego to właśnie ten, a nie inny „etat” powinien ulec redukcji.

Podstawą prawną są zatem po prostu przepisy kodeksu pracy, dające pracodawcy taką możliwość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: