e-prawnik.pl Porady prawne

Powództwo wzajemne zakładu pracy

Pytanie:

Czy zakład pracy może wystąpić do sądu pracy z powództwem wzajemnym przeciwko byłemu pracownikowi? Pracownik został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia ponieważ w sposób ewidentny działał na szkodę zakładu pracy a ponadto naraził na szwank dobre imię zakładu pracy. Pracownik wniósł pozew o odszkodowanie i dodatkowe inne roszczenia. Czy zakład pracy może wnieść powództwo wzajemne o odszkodowanie przeznaczone na cel społeczny?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powództwo wzajemne zakładu pracy

5.4.2006

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd okręgowy, a sprawa wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego.

W opisanym przypadku roszczenie wzajemne może być dopuszczalne jak i może nie być dopuszczalne. Wszystko zależy od sytuacji czy rozwiązanie było zasadne. Jeśli nie było zasadne a pracownik popełnił szkodę w mieniu pracodawcy, lecz nie dawała ona uprawnienia do rozwiązania stosunku pracy, tylko do jego wypowiedzenia - to pozew wzajemny jest dopuszczalny. Zgłoszenie natomiast żądania w postaci odszkodowania na cel społeczny nie nadaje się do potrącenia z ewentualnym żądaniem odszkodowania przez pracownika, chyba że ma być zasądzone na rzecz pracodawcy i pracodawca zdecyduje o jego przeznaczeniu. Ocena dopuszczalności zależy od konkretnego stanu faktycznego. Jeśli sąd uzna, że powództwo wzajemne jest niedopuszczalne, to potraktuje je jako osobne powództwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ