Powołanie się na art. 286 Kodeksu karnego, penalizujący zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem

Pytanie:

Kiedy możliwe jest powołanie się na art. 286 Kodeksu karnego, penalizujący zachowania polegające na doprowadzaniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przytoczony przepis dotyczy przestępstwa oszustwa, opisanego w art. 286 k.k. (sankcja przewidziana za to przestępstwo wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności). Aby odpowiedzieć na pytanie, czy znajdzie on zastosowanie w konkretnym przypadku, należy sprawdzić, czy spełnione zostały wszystkie znamiona tego typu czynu zabronionego.
Pierwszym znamieniem jest działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Oznacza to, że osoba taka musi działać z zamiarem bezpośrednim i to w dodatku kierunkowym – to znaczy świadomie dążyć do osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez popełnienie czynu sprzecznego z prawem. Korzyść majątkowa nie może być tylko pobocznym, nie zamierzonym efektem czynu popełnionego w jakimś innym celu, musi być objęta świadomością sprawcy.
Drugą przesłanką jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym. Może to nastąpić tylko za pomocą jednego z alternatywnie wskazanych sposobów, tj.:
– wprowadzenia w błąd,
– wyzyskania błędu;
– wyzyskania niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY