e-prawnik.pl Porady prawne

Powstanie roszczenia o zachowek

Pytanie:

W jakiej sytuacji powstaje roszczenie o zachowek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powstanie roszczenia o zachowek

27.4.2012

Uprawnienie do zachowku należy odróżnić od roszczenia o zachowek. To ostatnie powstaje, zgodnie z art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przy czym roszczenie to ma wyłącznie charakter pieniężny (uprawniony do zachowku nie może żądać z tego tytułu np. jakiego określonego przedmiotu wchodzącego w skład masy spadkowej). „Obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek należy do długów spadkowych (art. 993 § 2 k.c.), do odpowiedzialności spadkobierców za zachowek mają zastosowanie przepisy art. 1030-1034 k.c. oraz art. 999 k.c. Zasadny wydaje się pogląd, że już sama możliwość żądania zachowku przez uprawnionego przesądza o długu, który powinien być odliczony od wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych w spadku”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ