Pozew o zapłatę

Pytanie:

Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś zł. Ze swojej strony wypełniliśmy postanowienia umowy, lecz klient nie uregulował należności wobec naszej firmy. Polubowne rozwiązanie zaistniałego problemu mimo naszych prób jest niemożliwe.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionej sprawie jest oczywiste, że skoro polubowne załatwienie sprawy między stronami nie jest możliwe, pozostaje skierowanie pozwu do sądu. Przedstawiony stan faktyczny nie wyjaśnia czy klient jest konsumentem w tym stosunku prawnym, czy przedsiębiorcą. W tym pierwszym przypadku właściwy będzie sąd cywilny, w drugim – gospodarczy (rozpatruje on sprawy cywilne między przedsiębiorcami, wynikające z prowadzonej przez nich działalności). W obu przypadkach można rozważyć szczególny tryb postępowania – postępowanie nakazowe lub upominawcze. W obu tych postępowaniach sprawa jest rozstrzygana na posiedzeniu niejawnym, dzięki czemu powód może oszczędzić czas i koszty związane ze stawieniem się na rozprawie, również koszty ewentualnego zastępstwa procesowego z reguły są niższe. Aby postępowanie toczyło się w trybie nakazowym powód musi wyraźnie o to wnioskować w pozwie oraz musi posiadać określone dokumenty np. dokument, w którym dłużnik uznaje dług (sądy na ogół traktują jako taki dokument także podpisaną przez dłużnika fakturę). Postępowanie nakazowe będzie też właściwe, gdy powód dysponuje jednocześnie umową, dowodem spełnienia świadczenia (np. dowód wydania z magazynu, protokół zdawczo – odbiorczy) oraz fakturą (tu nie musi być podpisana). Jeżeli nie ma podstaw do tego, by sprawa toczyła się w postępowaniu nakazowym, sąd skieruje sprawę do zwykłego postępowania. może też skierować sprawę do postępowania upominawczego. Jeżeli postępowanie będzie się toczyć przed sądem gospodarczym, to ważne jest, by powód wcześniej wezwał swojego kontrahenta do zapłaty. Odpis tego wezwania musi być załączony do pozwu. Pozew nie musi, ale może być wniesiony na formularzu. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły oraz wzory

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

W jaki sposób możesz uzyskać szybko wyrok przeciwko dłużnikowi? Nakaz zapłaty

Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Pozew w postępowaniu cywilnym - formularz "P"

Pozew w postępowaniu nakazowym

Pozew w postępowaniu upominawczym

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.10.2016

  Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

  Dochodząc swojej należności, musimy oprócz zebrania odpowiednich dowodów, sformułować odpowiednie zapisy w pozwie. Jednym z najistotniejszych jego elementów, jest wskazanie Sądu (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 17.4.2012

  Kiedy można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Postępowanie upominawcze pozwala na dochodzenie roszczenia pieniężnego lub innego. W tym drugim przypadku, jeśli szczególny przepis to umożliwia. Jeżeli kwota, z którą zalega dłużnik nie przekracza (...)

 • 12.9.2019

  Rozwód - co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

  Jakie są przesłanki uzyskania rozwodu? Kiedy sąd nie da rozwodu? Czego można żądać w pozwie rozwodowym? Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 • 28.9.2016

  Brak zapłaty wynagrodzenia za pracę

         Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego (...)