e-prawnik.pl Porady prawne

Pozew pracownika do sądu pracy

Pytanie:

Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony zarzucając mu nienależyte wywiązywanie się z obowiązków. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynął z końcem września. Pracownik uważa, że wypowiedzenie było niesłuszne i złożył pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, nie złożył jednak wniosku o odszkodowanie. Czy pracownik w tej sytuacji może ubiegać się o odszkodowanie i ew. w jakiej formie i wysokości? Czy może zrobić to ustnie na rozprawie, czy trzeba złożyć pismo procesowe i czy będzie to rozszerzenie powództwa? Pracownik został zwolniony z kosztów sądowych, czy ew. złożenie wniosku o odszkodowanie będzie skutkowało jakąś opłatą sądową?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozew pracownika do sądu pracy

17.10.2007

W sytuacji, gdy pracownikowi upłynął już termin wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę, żądanie uznania go za bezskuteczne pozostanie bezskuteczne. Zgodnie bowiem z treścią art. 45 kodeksu pracy, w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Konieczna będzie zatem modyfikacja żądania pozwu dokonana przez pracownika. Jest ona dopuszczalna i może być dokonana do zamknięcia rozprawy w drodze pisma procesowego lub ustnie, do protokołu. Wysokość odszkodowania, jakiego może dochodzić pracownik, jest ustalona w przepisach kp. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Modyfikacja żądania pozwu w zakresie odszkodowania nie będzie wiązała się dla pracownika z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Pozew pracownika do sądu pracy

Marek

8.5.2012 23:19:44

Re: Pozew pracownika do sądu pracy

Pozdrawiam .mam pytanie nie otrzymałem za chorobowe za pierwsze 16dni ktore nie mam zapłacone za rok 2010r proszę o pomoć co mam robic chciałbym podać firmę do sądu pracy ile by mnie to kosztowało .Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ