Pozew pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy

Pytanie:

Na jakich przesłankach powinien być oparty pozew pracownika o ustalenie istnienia stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawą do wystąpienia z pozwem przeciwko pracodawcy o ustalenie istnienia stosunku pracy jest art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Koniecznym byłoby przytoczenie wszelkich dowodów przemawiających za istnieniem cech charakterystycznych dla stosunku pracy, np. dowodów z ewidencji czasu pracy, zeznania świadków na okoliczność warunków świadczenia pracy, stopnia zależności od pracodawcy, potwierdzenia faktów zlecania wyjazdów itp. Proces może być długotrwały, a ustalenie, że między pracownikiem a pracodawcą istniał stosunek pracy może nie być takie proste.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: