Praca na urlopie zdrowotnym

Pytanie:

Nauczyciel od początku roku 2007 przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Mam uzasadnione powody, że osoba ta, wykorzystując cele tego urlopu podjęła zatrudnienie i z tego tytułu otrzymuje określone wynagrodzenie. Czy mogę wystąpić z wnioskiem do ZUS, czy na nazwisko tej osoby wpływają składki z tytułu zatrudnienia, uzasadniając to tym, iż osoba ta korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 72. ust. 7 Karty Nauczyciela, wskazuje, iż w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

W związku z powyższym, jeżeli zostanie stwierdzony w/w fakt wykonywania przez nauczyciela pracy zarobkowej, wówczas dyrektor szkoły ma prawo odwołać nauczyciela z urlopu.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Pan wystosował wniosek do ZUS o udzielenie informacji na temat ubezpieczonego, uzasadniając go przypuszczeniami wykonywania pracy zarobkowej podczas urlopu dla poratowania zdrowia przez ubezpieczonego. Nie ma jednak gwarancji, że uzyska Pan niniejsze informacje, ponieważ dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego podlegają ochronie danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: