e-prawnik.pl Porady prawne

Pracownicy samorządowi

Pytanie:

Jestem dyrektorem publicznej placówki oświatowej, będącej w strukturach powiatowych. W grudniu na stanowisku konserwatora zatrudniłem swojego brata. Czy to prawda, że jest to niezgodne z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych? Jeżeli jest to niezgodne z w/w ustawą, jakie wynikają z tego względu konsekwencje dla mnie jako pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pracownicy samorządowi

24.11.2004

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym jest między innymi osoba zatrudniona w starostwie powiatowym lub powiatowych jednostkach organizacyjnych. Jeżeli kierowana przez Pana jednostka jest powiatową jednostką organizacyjną, wówczas do pracowników w niej zatrudnianych mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z tą ustawą małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub stosunku powinowactwa pierwszego stopnia i przysposobienia, opieki lub kurateli - nie mogą być zatrudnieni u pracodawców samorządowych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Ponieważ brat pozostaje z Panem w drugim stopniu pokrewieństwa, doszło do naruszenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych. Ponieważ Pan jako pracownik samorządowy w związku z pełnioną funkcją naruszył przepisy prawa, może zostać Pan pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ