Prawa autorskie do pracy magisterskiej

Pytanie:

Zaproponowałem pewnemu czasopismu opublikowanie części mojej pracy magisterskiej. Poproszony wysłałem dosyć długi artykuł oparty na mojej pracy. Nie wyraziłem jednak zgody na jego publikację. Miała to być tylko "próbka" mojej pracy. Nie otrzymałem jednak odpowiedzi od czasopisma, czy są zainteresowani dalszą współpracą ze mną. Po pewnym czasie w czasopiśmie oraz w jego wersji internetowej ukazał się niezmieniony artykuł mojego autorstwa. Nie został jednak opatrzony moim nazwiskiem. Brak jest w ogóle podpisu autora. Proszę o odpowiedź. Czy w takim przypadku zostały naruszone moje prawa autorskie? Czy mam prawo domagać się sprostowania na łamach tego czasopisma. Czy mam prawo domagać się ewentualnego odszkodowania bądź wynagrodzenia. Będę wdzięczny za wszelkie informacje dotyczące moich praw z tym związanych.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W sprawie istotny może być charakter propozycji, jaką została złożona czasopismu. Jeżeli propozycja ta miała charakter oferty (opisywała szczegółowe zasady wykorzystania pracy Pańskiego autorstwa) to poprzez publikację, mogło dojść do zawarcia w sposób dorozumiany stosownej umowy licencyjnej.

W takim przypadku o zakresie ewentualnych naruszeń zadecyduje treść Pańskiej oferty. Jeśli jednak propozycja miała charakter nie wiążący (wstępny) to zostały naruszone zarówno Pańskie prawa autorskie osobiste (autorstwo) jak i majątkowe. Zakres przysługujących roszczeń oraz wzór pozwu znajdzie Pan w naszym serwisie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: