Prawa autorskie do zdjęć na stronach internetowych

Pytanie:

W jaki sposób przedstawia się sprawa praw autorskich przy wykorzystaniu zdjęć umieszczanych na różnych stronach internetowych? Dajmy na to, prowadzę serwis krajoznawczy, w którym to utworzyłem dział - Australia. Zostały w nim wykorzystane zdjęcia z różnych serwisów, w tym z serwisu (przykładowo) australiana.net.pl. Wszystkie wykorzystane zdjęcia mają w podpisie z jakiego źródła pochodzą. Na stronie australiana.net.pl nie ma w żadnym miejscu informacji, że nie można wykorzystywać, czy też kopiować materiałów na niej zawartych. Wykorzystane zdjęcia nie są też autorstwa osoby prowadzącej serwis australiana.net.pl. Czy w jakiś sposób zostaną złamane prawa autorskie przez to, że zamieszczę przedmiotowe zdjęcia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Tak, będzie to złamanie autorskich praw majątkowych do opisanych zdjęć przez Pana. Dla ochrony żadnego utworu w rozumieniu prawa autorskiego (w tym zdjęć) nie jest potrzebne wyraźne zastrzeżenie. Ochronie podlegają  mocy prawa, a nie w wyniku zastrzeżenia. Zatem wykorzystanie tych zdjęć w opisany w pytaniu sposób stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż musiałby Pan uzyskać tzw. licencję (umowa licencyjna w prawie autorskim to umowa zezwalająca na korzystanie z jakiegoś utworu w konkretnym zakresie). Skoro zdjęcia nie są autorstwa osoby prowadzącej ów drugi serwis, to w celu uzyskania zgody na wykorzystanie zdjęć powinien Pan się najpierw dowiedzieć, komu przysługują autorskie prawa majątkowe do nich. Proszę pamiętać, że umieszczenie na stronach internetowych jakichkolwiek przejawów twórczości nie uprawnia nikogo do swobodnego ich wykorzystywania.

Podsumowując, co do zasady wyłączne prawo do korzystania z utworu przysługuje tylko jego twórcy (wynika to z artykułu 17 prawa autorskiego). Skoro tak, to co do zasady należy nie tylko uzyskać zgodę autorów owych zdjęć (tu pozostaje jeszcze kwestia odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, jeżeli są to zdjęcia osób), ale także zawrzeć stosowną umowę pisemną o udzielenie licencji i ustalenie z tego tytułu wynagrodzenia. Gdyby - na przykład - zamieszczał Pan tekst, właściwie tylko cytaty, wtedy powołanie źródła byłoby raczej wystarczające. Jednak w tym wypadku kopiowanie zdjęc z innych stron bez uzyskania zgody autora jak i bez zawarcia stosownej umowy jest oczywistym naruszeniem prawa autorskiego, konkretnie autorskich praw majątkowych. A skoro tak, to twórca lub obecny właściciel może żądać od Pana na podstawie artykułu 79 prawa autorskiego przede wszystkim zaniechania naruszeń, czyli de facto usunięcia ze stron wspomnianych zdjęć oraz wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Osoba taka może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione. Poza tym niezależnie od powyższych roszczeń osoba taka może się domagać, ażeby sprawca zawinionego naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz Promocji Twórczości. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia.

Jedyną możliwością korzystania z cudzego utworu jest tzw. dozwolony użytek, o czym więcej w artykule Kiedy możesz korzystać z cudzego utworu bez umowy? (dozwolony użytek)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: