Prawidłowe udokumentowanie transakcji WDT

Pytanie:

Firma nasza sprzedaje do kontrahenta na Litwie towary handlowe z stawką podatku VAT 0%. Po dostarczeniu danego towaru za pośrednictwem spedycji kontahent litewski odsyła nam podbitą fakturę VAT, że dany towar odebrał, oraz dokument CMR, a także oświadczenie, że podatek VAT został zapłacony na Litwie. Czy ww. dokumenty są wystarczające dla naszej firmy, aby wystąpić o zwrot podatku VAT w naszym urzędzie skarbowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stawka podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynosi 0 % VAT. Tę preferencyjną stawkę podatnik ma jednak prawo zastosować po spełnieniu warunków określonych w art. 42 ustawy o VAT. Zgodnie ze wskazanym przepisem prawa, zastosowanie stawki 0 % może nastąpić w sytuacji, gdy spełnione są następujące warunki:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonana jest na rzecz nabywcy, który posiada właściwy i ważny NIP UE, czyli numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Fakt, czy Pański kontrahent podał Panu ważny numer NIP UE można sprawdzić w systemie VIES (VAT Information Exchange System), czyli Systemie Wymiany Informacji o VAT. Wystawiona przez Pana faktura powinna zawierać nie tylko numer Pańskiego kontrahenta, ale także i Pański numer NIP UE,

  • kolejny ustawowo określony warunek odnosi się do udokumentowania, faktu że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione poza terytorium kraju i dostarczone do Pańskiego kontrahenta. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy podatnik dokumenty potwierdzające odbiór towaru powinien posiadać przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy. W art. 42 ust. 3  wymienione są enumeratywnie dokumenty, jakie powinien łącznie posiadać podatnik, ażeby mógł zastosować stawkę 0%:

    • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,

    • kopia faktury,

    • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.

Posiadanie przez podatnika wskazanych powyżej dokumentów potwierdza, że towar został dostarczony  do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Dodatkowo podatnik może posiadać, choć nie jest to już bezwzględnie konieczne, dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium Litwy. W świetle obecnie obowiązujących przepisów taki obowiązek istnieje tylko w sytuacji, gdy omówione powyżej dokumenty nie stanowią wystarczającej podstawy do uznania dostawy za wewnątrzwspólnotową.

Z przedstawionego stanu faktycznego, opisanego w pytaniu, wydaje się, że posiadają Państwo wszystkie niezbędne dokumenty warunkujące prawo do zastosowania stawki 0% podatku VAT. Firma jest bowiem w posiadaniu kopii faktury dostawy, podpisanej przez kontrahenta litewskiego; podpis zaś poświadcza odbiór towaru. Posiadają też Państwo kompletną dokumentację od przewoźnika, bo korzystają Państwo u usług firmy przewozowej. Proszę tylko upewnić się, że na fakturze dostawy zawarte są NIP-y UE Państwa oraz Państwa kontrahenta, a także, że posiadają Państwo specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Jeżeli dokumentacja będzie kompletna, mogą Państwo wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0 % VAT. Jednocześnie mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: