Prawo do odprawy emerytalnej

Pytanie:

Z pracownikiem samorządowym rozwiązano umowę o pracę z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika (art. 10 ust.1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r.). W/w pracownik będzie pobierał świadczenie przedemerytalne do momentu nabycia praw do emerytury. Czy pracownikowi z chwilą rozwiązania umowy o pracę należy wypłacić odprawę emerytalną, czy też należy go poinformować pisemnie, że w/w odprawa zostanie mu wypłacona po przedłożeniu w zakładzie pracy decyzji /ZUS/przyznającej emeryturę? Czy wówczas zakład pracy wypłaca odprawę bez odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wyłączną przesłanką nabycia prawa do odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Świadczenie przedemerytalne nie jest tożsame z emeryturą, dlatego należy stwierdzić, iż pracownikowi temu nie przysługuje w/w odprawa. Nadto za taką interpretacją przemawia takżę i to, iż rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika nie jest rozwiązaniem z powodu przejśćia na emeryturę. Pracownik ów musiałby więc otrzymać z ZUS emeryturę, aby mieć prawo do odprawy emerytalnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.4.2014

  ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

 • 22.9.2017

  Odprawa rentowa i emerytalna

  Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał (...)

 • 16.9.2004

  Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

  Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948r. otrzymają emeryturę na zasadach określonych w ustawie emerytalnej obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. Jedynym wymogiem jaki trzeba spełnić, aby nabyć prawo (...)

 • 20.2.2018

  Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • 18.5.2018

  Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)