e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

Pytanie:

W jaki sposób odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość.

16.4.2012

Zgodnie z art. 6 ust. 1 prowadzenie sprzedaży przez Internet stanowi tzw. umowę sprzedaży konsumenckiej na odległość, gdy kupującym jest konsument. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przepis art. 7 ust. 1 ustanawia tylko dwa warunki dla skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta:

a. wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

b. zachowanie terminu.

Ważnym jest to, iż ustawa nie nakłada na konsumenta żadnego innego wymogu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość. Zatem postawienie konsumentowi w umowie sprzedaży lub wzorcu umownym innych warunków dla skorzystania z prawa do odstąpienia jest niedopuszczalne. Nie można także postawić konsumentowi jakichkolwiek warunków co do zwrotu towaru, dołączenia formularza, dołączenia dowodu zakupu, itd

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ