Prawo do wcześniejszej emerytury

Pytanie:

Mam 52 lata i chciałabym przejść na wcześniejszą emeryturę, jakie muszę spełnić warunki szczegółowe? Ogólne znam. Nadmieniam, że brakuje mi 5 miesięcy pracy do 25 lat pracy ogółem. Słyszałam, że posiadając orzeczenie ZUS mogę się o taka emeryturę ubiegać (nie wiem tylko o jaką niezdolność do pracy chodzi, czy wystarczy częściowa, czy musi być całkowita). Reasumując - mam orzeczenie ZUS o częściowej niezdolności do pracy, 24 lata i 7 miesięcy pracy (okresy składkowe i nieskładkowe). Jakie muszę spełnić warunki szczególne, aby przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie chodzi mi o pracę na etacie, bo to wiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Jednakże dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. przewidziano pewne przepisy szczególne. Możliwość przyznania prawa do emerytury według przepisów szczególnych powstaje, jeżeli osoba z grupy ubezpieczonych (urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r.) spełni łącznie następujące warunki: - nie przystąpi do otwartego funduszu emerytalnego (uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli nie zawarł umowy o przystąpieniu do OFE w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r.) - warunki do uzyskania emerytury określone w przepisach przedstawionych niżej spełni do dnia 31 grudnia 2006 r., - oraz nastąpi w stosunku do niej rozwiązanie stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Jeżeli warunki te będą spełnione, to kobiety ubezpieczone, które nie osiągnęły określonego wieku emerytalnego (60 lat) mogą przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli: - mają co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo - jeżeli mają co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy. Tak więc w Pani przypadku wcześniejsza emerytura będzie możliwa, w momencie, gdy spełni Pani warunki ogólne oraz ukończy Pani 55 lat oraz oraz zostanie Pani uznana za całkowicie niezdolną do pracy (Pani okres składkowy i nieskładkowy jest już wystarczający). Obecnie nie spełnia Pani warunków, by uzyskać wcześniejszą emeryturę - nie ukończyła Pani jeszcze 55 lat oraz ma Pani tylko orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, które w tym przypadku nie jest wystarczające. Jeżeli nie będzie Pani uznana za całkowicie niezdolną do pracy, to wcześniejsza emerytura nie będziemogła być przyznana (nie spełni Pani bowiem warunku uzyskania 30-letniego okresu składkowego i nieskładkowego do 31 grudnia 2006 r.)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: