e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo dysponowania nieruchomością

Pytanie:

Czy według nowych przepisów prawa budowlanego, aby wykonać jakiekolwiek inwestycje budowlane potrzebne jest prawo własności nieruchomości, czy wystarczy np. fakt, że jestem właścicielem nieruchomości od ponad 35 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo dysponowania nieruchomością

17.5.2004

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) jest mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Sama ustawa stanowi, iż należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Równocześnie nie sposób pominąć Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2003 r. zgodnie z którym "Katalogu praw dających możliwość dysponowania nieruchomością na cele budowlane, określanego w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego nie można traktować jako zamkniętego". Proszę jednak zwrócić uwagę, iż zarówno w przepisie, jak i w/w wyroku jest mowa o prawie. Wydaje się więc, iż w opisanym stanie faktycznym konieczne jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie postępowania, w wyniku którego sąd stwierdzi zasiedzenie (a więc stanie się Pan także formalnie właścicielem). Z opisu stanu faktycznego domyślamy się bowiem, iż nie jest Pan właścicielem, ale posiadaczem wspomnianej nieruchomości od 35 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ