e-prawnik.pl Porady prawne

Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Pytanie:

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

25.11.2004

Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, badanie typu WE jest procedurą poprzez którą jednostka, która uzyskała notyfikację, zwana dalej „jednostką notyfikowaną”, sprawdza i poświadcza, że zatwierdzony model zabawki spełnia zasadnicze wymagania dotyczące tej zabawki. Producent zabawki lub jego upoważniony przedstawiciel, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa w jednej jednostce notyfikowanej, wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek o przeprowadzenie badania typu WE powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres; opis zabawki; informacje o miejscu wyprodukowania zabawki; dane dotyczące projektu i wykonania zabawki; dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację zabawki; wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo; opis czynności podjętych w celu zapewnienia, że zabawka pozostanie zgodna z zasadniczymi wymaganiami. Do wniosku o przeprowadzenie badania typu WE należy dołączyć model zabawki, który będzie produkowany. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w następujący sposób: - po pierwsze, sprawdza czy dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę są właściwe oraz sprawdza, czy zabawka nie stanowi zagrożenia dla dziecka lub osób trzecich; - po drugie, przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosując w jak największym stopniu normy zharmonizowane, w celu sprawdzenia, czy model zabawki spełnia zasadnicze wymagania opisane w rozdz. 2 wyżej powołanego rozporządzenia). Przepisy dotyczące oznakowania CE i procedur oceny zgodności stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli model zabawki spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wystawia certyfikat zgodności (certyfikat zgodności zawiera wnioski z badania, opis zastosowanych metod badania oraz opisy i rysunki zatwierdzonej zabawki) i powiadamia o tym wnioskodawcę. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmawia wystawienia certyfikatu zgodności informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności lub umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego podejścia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

patrolw8

10.2.2011 12:17:8

Re: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

kurde to jakieś głupie znaki

Re: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Tomasz

7.12.2009 11:24:38

Re: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Witam jestem młodym i mało doświadczonym bizmesmenem mam pytanie czy można od was uzyskac wnioski i cały przebieg przeprowadzenia i uzyskania znaku jakości CE, jak to sie odbywa , jakie papiery i gdzie trzeba złożyć. Dziekuje z Góry

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ