Procedura ukarania mandatem karnym

Pytanie:

Czy strażnik miejski może po 21.00 zapukać do drzwi obywatela w celu nałożenia mandatu? Czy obywatel ma obowiązek okazania dokumentu tożsamości w drzwiach swojego mieszkania? Czy mandat w wysokości 200 zł. jest współmierny do winy, jaką było nieumyślne pozostawienie psa bez nadzoru (pies wydostał się z mieszkania razem z wychodzącym gościem i wrócił po 5 min. w towarzystwie strażników)? Złożyłem sprzeciw wobec wyroku nakazowego z art 77 i 65 paragraf 2 kw (200 zł-mandat + 80 zł. opłat sądowych). Chciałbym się skutecznie obronić. Nadmieniam, że nigdy wcześniej się to nie wydarzyło i wg mnie forma upomnienia byłaby właściwą dla mnie karą.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stanowi ustawa o strażach gminnych, strażnik wykonując zadania w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ma prawo legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości oraz nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. W związku z tym strażnik miał pełne prawo wylegitymowania Pana. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Nałożenie mandatu lub ukaranie naganą zależy od strażnika i oczywiście ma Pan prawo kwestionować jego zasadność, lecz należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym tylko od uznania sądu będzie zależeć, jaką karę powinien Pan ponieść.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek

16.4.2010 18:6:7

Re: Procedura ukarania mandatem karnym

Mam podobną sytuację. Absurd. To zwykła zawziętość strażników i nadużywanie ich uprawnień w nieistotnych sprawach. I marnowanie państwowych pieniędzy na procesy, które są stratą czasu i są dowodem na to jakie mamy prawo.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: