Procedura w przypadku wybudowania budynku bez wymaganego pozwolenia budowlanego

Pytanie:

Jak wygląda procedura w przypadku wybudowania budynku bez wymaganego pozwolenia budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Poniżej przedstawimy procedurę legalizacji samowoli budowlanej w przypadku wybudowania budynku, na postawienie którego powinno zostać wydane pozwolenie na budowę.

W toku postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 Prawa budowlanego, właściwy organ - poza czynnościami badawczymi, których wyniki przesądzają o możliwości legalizacji samowolnie wzniesionego lub wznoszonego obiektu budowlanego lub jego części - ma obowiązek ustalenia w drodze postanowienia opłaty legalizacyjnej. Do ustalenia opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy o wymierzaniu kary za istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub inne rażące naruszenia warunków pozwolenia na budowę, ustalone w art. 59f pr. bud. Kary te - na potrzeby legalizacji samowoli budowlanej - podlegają z mocy ustawy pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2 pb). Na postanowienie ustalające opłatę legalizacyjną przysługuje zażalenie (patrz art. 141-144 kodeksu postępowania administracyjnego).

W przypadku spełnienia wymagań nałożonych przepisami związanymi z legalizacją samowoli budowlanej powiatowy inspektor nadzoru wyda decyzję w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY