e-prawnik.pl Porady prawne

Propozycja zmiany stanowiska pracy a odprawa pieniężna

Pytanie:

Witam. W przedsiębiorstwie, w którym pracuje niedługo dojdzie do zmian personelu. Pracodawca zaproponował mi przejście na inne stanowisko. Czy jeśli się nie zgodzę, to będzie mi przysługiwała odprawa pieniężna?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Propozycja zmiany stanowiska pracy a odprawa pieniężna

10.1.2012

Co do zasady odprawa pieniężna przysługuje tylko wtedy, gdy rozwiązania umowy o pracę dokonał pracodawca, nie przysługuje natomiast w razie wypowiedzenia umowy o pracę przez samego pracownika. W przypadku z kolei, gdy pracownik odmawia przyjęcia zmienionych warunków pracy i płacy (a z takim właśnie wypowiedzeniem zmieniającym będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy kierownik zaproponuje Pan/Pani zmianę na nowe stanowisko) które nie pogarszają sytuacji pracownika, odprawa się nie należy.

Wszystko zależy zatem od tego, czy przyjmie Pan/Pani proponowane stanowisko. W doktrynie podaje się, że jeżeli proponowane pracownikowi w wypowiedzeniu zmieniającym nowe warunki zatrudnienia są wyraźnie dla niego niekorzystne lub niedogodne, to można przyjąć, że odmowa przyjęcia takich warunków nie stanowi współprzyczyny rozwiązania umowy o pracę. To zaś oznacza, że pracownik zachowuje prawo do odprawy. Jeżeli natomiast "pracownikowi zaproponowano odpowiednią pracę, to odmowa jej przyjęcia może być w pewnym wypadku potraktowana jako współprzyczyna rozwiązania stosunku pracy. Będzie tak wtedy, gdy z uwagi na interes pracownika i zakładu pracy oraz rodzaj i charakter zaproponowanej pracy w zasadzie można oczekiwać, iż pracownik powinien przyjąć zaoferowane mu nowe warunki." Wynika to z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1990 r. (sygn. akt I PR 335/90). To zaś musi stanowić podstawę do odmowy przyznania pracownikowi odprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ