e-prawnik.pl Porady prawne

Protokół z kontroli inspektora pracy

Pytanie:

Jak długo, po sporządzeniu protokołu z kontroli i wniosku do kolegium powinnam otrzymać decyzje pokontrolne z Państwowej Inspekcji Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Protokół z kontroli inspektora pracy

2.6.2003

Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy uprawniają inspektorów pracy do wydawania nakazów w których, w wypadku naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, określają rodzaj naruszeń oraz termin do ich usunięcia, a także mogą kierować wystąpienia do organów nadrzędnych nad kontrolowaną jednostką. Powyższe nakazy przyjmują formę decyzji administracyjnych, których zaskarżalność regulowana jest według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja taka winna być wydana w terminie 14 dni od zakończenia kontroli. W przypadku decyzji administracyjnych termin do wniesienia odwołania od decyzji wynosi 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. W przypadku protokołów pokontrolnych, podmiot kontrolowany przed jego podpisaniem może składać do protokołu zastrzeżenia i uwagi. Również po podpisaniu takiego protokołu można składać uwagi dotyczące zagadnień objętych kontrolą i zawartych w protokole ustaleń, przy czym tego typu uwagi mogą być ewentualnie ocenione przy wydawaniu nakazu lub wystąpień. Państwowa Inspekcja Pracy dysponuje uprawnieniami do występowania z wnioskami o ukaranie do kolegiów do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych niezależnie od zakończenia postępowania administracyjnego i uprawomocnienia się wydanych przez inspekcję rozstrzygnięć.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ