Prywatny akt oskarżenia

Pytanie:

Prokuratura postanowieniem odmówiła wszczęcia dochodzenia. Sąd utrzymał w mocy to postanowienie. Czy w przedstawionej sytuacji możliwe jest sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla odpowiedzi na zadane pytanie należy odnieść się do przepisów kodeksu postępowania karnego. W przedstawionym przypadku znajdą zastosowanie trzy przepisy kpk, regulujące instytucją wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia: art. 55 kpk, art. 306 kpk i art. 330 kpk.

Zgodnie z przepisem art. 306 kpk pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postępowanie. Jeżeli prokurator nadrzędny nie przychyli sie do zażalenia, kieruje je do sądu. Sąd może utrzymać w mocy postanowienie prokuratora (zgodzić się z uzasadnieniem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania) bądź też uchylić to postanowienie i skierować sprawę ponownie do prokuratora, który wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postanowienia. W przypadku gdy sąd utrzyma w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nie ma możliwości wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. Takie uprawnienie przysługuje dopiero wtedy, gdy:

 1. sąd uchyli postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i skieruje ponownie sprawę do prokuratora, który wydał bądź zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 2. prokurator ten ponownie wyda bądź zatwierdzi postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania,
 3. pokrzywdzony ponownie zaskarży postanowienie do prokuratora nadrzędnego nad tym, który wydał lub zatwierdził postanowienie,
 4. prokurator nadrzędny utrzyma w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 55 kpk).

Jak wynika z powyższego dla wniesienia prywatnego aktu oskarżenia konieczne są dwa postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, dwa zaskarżenia tych postanowień do prokuratora nadrzędnego i jedno postanowienie sądu o uchyleniu postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania i przekazanie sprawy ponownie prokuratorowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.11.2014

  Oskarżenie prywatne

  Zasadą jest, że oskarżycielem przed sądem jest prokurator. Jednak nie we wszystkich sprawach ma on obowiązek wnoszenia aktu oskarżenia. Wyjątek ten stanowią właśnie sprawy ścigane z oskarżenia (...)

 • 1.10.2018

  Zawiadamianie pracownika o kontroli lekarza orzecznika ZUS

  Resort przedsiębiorczości wyjaśnił, że projektowane w tzw. Pakiecie MŚP przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, (...)

 • 1.9.2016

  Czy każdy blog wymaga rejestracji?

  Generalnie to czy blog powinien zostać zarejestrowany zależy od tego jaki blog prowadzimy i nie chodzi tu o czy jest to blog prywatny czy też firmowy, a wyłącznie o jego zawartość, sposób (...)

 • 26.9.2016

  Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek (...)

 • 26.12.2017

  Co daje dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej skarbowej?

  Kodeks karny skarbowy przewiduje, że w postępowaniu prowadzonym przez finansowy organ postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia (...)