e-prawnik.pl Porady prawne

Przebieg postępowania upominawczego

Pytanie:

Przeciwko nam został złożony pozew do sądu. Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożyliśmy sprzeciw i sąd wyznaczył termin rozprawy. Złożyliśmy wniosek o odroczenie rozprawy i wyznaczenie nowego terminu, uzasadniając to tym, że powód jest reprezentowany przez radcę prawnego, my zaś nie, a chcemy mieć czas na wyznaczenie radcy prawnego, który potrzebuje czasu na zapoznanie się z dokumentami. Pismo to zostało złożone w dniu 23 maja 2006 r. na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od sądu informacji o nowym terminie rozprawy. Jednak od powoda otrzymaliśmy faksem nakaz zapłaty podpisany przez sąd ze stemplem z dnia 9 czerwca 2006 r. Nie otrzymaliśmy tego dokumentu od sądu pocztą. Czy w takim razie ten nakaz zapłaty jest prawomocny? Czy sąd miał obowiązek powiadomić nas pisemnie o swojej decyzji związanej z odroczeniem rozprawy? Czy od tego wyroku przysługuje nam odwołanie, a jeśli tak, to do jakiego sądu? Czy na Państwa portalu można znaleźć wzór takiego odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przebieg postępowania upominawczego

23.6.2006

Pytanie nie wskazuje dostatecznie precyzyjnie, czy postępowanie ze sprzeciwu od nakazu zapłaty trwa, czy zostało zakończone. Sytuacja wygląda bowiem tak, że otrzymując nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym strona może go zaskarżyć w drodze sprzeciwu. Tak też Państwo postąpili. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania powoduje "upadek" nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz merytoryczne rozpatrywanie sprawy od nowa. Sąd obowiązany jest wydać wyrok, w którym albo zasądzi roszczenie zgodnie z żądaniem pozwu, albo powództwo oddali. Stąd nie można uznać, na co zdaje się wskazywać informacja o nakazie zapłaty przesłanym faxem wraz ze "stemplem" sądu, że nakaz zapłaty uprawomocnił się i została nałożona nań klauzula wykonalności (ów "stempel"), bowiem - jak wskazano - wniesiono sprzeciw od tego nakazu. 

Niezbędne jest zatem uzyskanie informacji bezpośrednio w sądzie (powołując się na sygnaturę akt z wezwania na rozprawę), na jakim etapie znajduje się sprawa. Jeżeli Sąd wydał wyrok zasądzający, przysługuje pozwanemu apelacja od tego wyroku. Wnosi się ją albo w terminie 14 dni od momentu doręczenia wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem (konieczny byłby w tej sytuacji jednak wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia złożony w terminie 7 dni od wydania wyroku) albo w terminie 21 dni od momentu ogłoszenia wyroku.

Co do odroczenia terminu rozprawy, sąd nie był związany Państwa wnioskiem o odroczenie terminu rozprawy, nie był również  zobowiązany do pisemnego poinformowania Państwa, jaką decyzję w tym względzie podjął. W wypadku akceptacji wniosku o odroczenie rozprawy byliby Państwo jednak poinformowani przez sąd o nowym terminie posiedzenia sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ