Przebieg postępowania upominawczego

Pytanie:

Przeciwko nam został złożony pozew do sądu. Wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Złożyliśmy sprzeciw i sąd wyznaczył termin rozprawy. Złożyliśmy wniosek o odroczenie rozprawy i wyznaczenie nowego terminu, uzasadniając to tym, że powód jest reprezentowany przez radcę prawnego, my zaś nie, a chcemy mieć czas na wyznaczenie radcy prawnego, który potrzebuje czasu na zapoznanie się z dokumentami. Pismo to zostało złożone w dniu 23 maja 2006 r. na 3 dni przed wyznaczonym terminem rozprawy. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od sądu informacji o nowym terminie rozprawy. Jednak od powoda otrzymaliśmy faksem nakaz zapłaty podpisany przez sąd ze stemplem z dnia 9 czerwca 2006 r. Nie otrzymaliśmy tego dokumentu od sądu pocztą. Czy w takim razie ten nakaz zapłaty jest prawomocny? Czy sąd miał obowiązek powiadomić nas pisemnie o swojej decyzji związanej z odroczeniem rozprawy? Czy od tego wyroku przysługuje nam odwołanie, a jeśli tak, to do jakiego sądu? Czy na Państwa portalu można znaleźć wzór takiego odwołania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Pytanie nie wskazuje dostatecznie precyzyjnie, czy postępowanie ze sprzeciwu od nakazu zapłaty trwa, czy zostało zakończone. Sytuacja wygląda bowiem tak, że otrzymując nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym strona może go zaskarżyć w drodze sprzeciwu. Tak też Państwo postąpili. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu w terminie 14 dni od jego otrzymania powoduje "upadek" nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym oraz merytoryczne rozpatrywanie sprawy od nowa. Sąd obowiązany jest wydać wyrok, w którym albo zasądzi roszczenie zgodnie z żądaniem pozwu, albo powództwo oddali. Stąd nie można uznać, na co zdaje się wskazywać informacja o nakazie zapłaty przesłanym faxem wraz ze "stemplem" sądu, że nakaz zapłaty uprawomocnił się i została nałożona nań klauzula wykonalności (ów "stempel"), bowiem - jak wskazano - wniesiono sprzeciw od tego nakazu. 

Niezbędne jest zatem uzyskanie informacji bezpośrednio w sądzie (powołując się na sygnaturę akt z wezwania na rozprawę), na jakim etapie znajduje się sprawa. Jeżeli Sąd wydał wyrok zasądzający, przysługuje pozwanemu apelacja od tego wyroku. Wnosi się ją albo w terminie 14 dni od momentu doręczenia wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem (konieczny byłby w tej sytuacji jednak wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia złożony w terminie 7 dni od wydania wyroku) albo w terminie 21 dni od momentu ogłoszenia wyroku.

Co do odroczenia terminu rozprawy, sąd nie był związany Państwa wnioskiem o odroczenie terminu rozprawy, nie był również  zobowiązany do pisemnego poinformowania Państwa, jaką decyzję w tym względzie podjął. W wypadku akceptacji wniosku o odroczenie rozprawy byliby Państwo jednak poinformowani przez sąd o nowym terminie posiedzenia sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: