Przebywanie na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc

Pytanie:

Jakie uprawnienia traci pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym ponad miesiąc?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy ( dalej k.p. ) okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Inaczej byłoby w sytuacji, gdy urlop bezpłatny byłby udzielany w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 174¹ kp).

Ponadto fakt przebywania na urlopie bezpłatnym może mieć negatywny wpływ na uprawnienia pracownika do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jeśli bowiem stosunek pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 1 miesiąc i nieświadczącym pracy w dniu 1 stycznia danego roku (a więc w dniu, w którym co do zasady nabywa się prawo do kolejnego urlopu) zostanie rozwiązany lub wygaśnie, to pracownikowi temu nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za rok, w którym ustało zatrudnienie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 września 1980 r., V PZP 2/80, OSNCP 1981 r. nr 4 poz.

46).Ponadto okres urlopu bezpłatnego nie podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia do świadczeń pieniężnych (zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński i inne). Jeżeli w czasie urlopu bezpłatnego pracownik jest niezdolny do pracy, okresu tej niezdolności nie wlicza się do tzw. okresu zasiłkowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.jedn.: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267). (za Marcinem Kubała, Praktyczne wyjaśnienia do Kodeksu pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexcisNexis)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: