e-prawnik.pl Porady prawne

Przechowywanie danych przez BIK

Pytanie:

Jak długo BIK może przechowywać moje dane?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przechowywanie danych przez BIK

22.12.2011

Sam tryb usuwania przechowywanych danych z Biura Informacji Kredytowej został uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia „W dniu wygaśnięcia zobowiązania osoby fizycznej bank lub inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów są obowiązane wprowadzić do zbioru, w którym przetwarzane są informacje, komunikat dotyczący daty usunięcia informacji”. Ten komunikat bank ma obowiązek przedstawić BIK-owi niezwłocznie, z kolei ta instytucja wprowadza komunikat do swojego zbioru i usuwa z niego dane w dniu określonym w tym komunikacie. Z przepisów powyższych wynika, że to tylko bank ma obowiązek przesłać do BIK komunikat z informacją o dacie usunięcia informacji o kredytobiorcy. Z wnioskiem o wykreślenie z BIK należy się zwrócić do banku, który dokonał wpisu do bazy danych BIK. Przepisy nie określają jednak odpowiedzialności banku za niedopełnienie obowiązku powiadomienia BIK o wygaśnięciu zobowiązania osoby fizycznej. Wydaje się, że obowiązek usuwania danych klientów z bazy BIK po wygaśnięciu zobowiązania dotyczy sytuacji, gdy nie zachodzą przesłanki określone w art. 105a ust.3 prawa bankowego. W przeciwnym wypadku prowadziłoby to do sprzeczności, bowiem z jednej strony bank miałby obowiązek zwrócić się do BIK o usunięcie danych klienta, a z drugiej strony BIK miałby prawo przetwarzać te dane przez okres 5 lub 12 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ