Przedawnienie roszczeń i ich egzekucji

Pytanie:

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (sprawa nie dotyczy najmu lub dzierżawy) podlegają trzyletniemu przedawnieniu. Egzekucja przez komornika sądowego świadczeń pieniężnych, zasądzonych prawomocnym wyrokiem, przedawni się po 10 latach, chyba że wystąpią dodatkowe okoliczności w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Pomijając kwestię uznania roszczenia przez dłużnika, przerwanie biegu przedawnienia może być spowodowane przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do egzekwowania roszczeń danego rodzaju, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Czy zawsze podlegały trzyletniemu przedawnieniu? A może był kiedyś przepis wg którego termin przedawnienia wynosił dwa lata ? W jakim okresie obowiązywał ? Jakie okoliczności powodują zawieszenie terminu przedawnienia egzekwowanych roszczeń. Jakie czynności egzekucyjne spowodują przerwanie biegu przedawnienia. Czy dokonane w trakcie postępowania egzekucyjnego nowe zajęcia (np. kolejnych praw majątkowych) przerywają czy zawieszają bieg przedawnienia ? Czy te nowe zajęcia muszą być skuteczne, czyli muszą zaowocować ściągnięciem od dłużnika choćby grosika, czy wystarczy, że w ogóle nastąpią (nawet jak nie poskutkują jakimkolwiek przekazaniem pieniędzy)? Co w przypadku skutecznego zaskarżenia w całości dokonanej czynności egzekucyjnej - jaki to ma wpływ na przedłużenie okresu przedawnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepis art. 118 kc dotyczący przedawnienia był nowelizowany raz - 1 października 1990 r. Poniżej wskazujemy jego ówczesne brzmienie (tj. sprzed noweli):

W stosunkach między jednostkami gospodarki uspołecznionej, które podlegają państwowemu arbitrażowi gospodarczemu, termin przedawnienia wynosi jeden rok, chyba że dla roszczeń danego rodzaju przewidziany jest krótszy termin albo że przepis szczególny przewiduje dla określonych stosunków między takimi jednostkami termin dłuższy. W innych stosunkach termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe lat trzy, chyba że przepis szczególny przewiduje krótszy termin.

Z opisu sytuacji wynika, iż należy sprecyzować kwestie dotyczące przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem. Otóż roszczenie to podlega przedawnieniu 10-letniemu i przerywa się przez każdą czynność podjętą w celu egzekwowania roszczenia. Po przerwie termin biegnie na nowo (nowe 10 lat) po zakończeniu egzekucji np. po jej umorzeniu. W trakcie egzekucji przedawnienie nie biegnie.  

Nie jest więc tak, że przedawnienie zawiesza się przez każde zajęcie. Nie ma więc też znaczenia czy dana czynność egzekucyjna przyniosła efekt w postaci wyegzekwowania całości lub części roszczenia. Dla przerwania biegu przedawnienia  ma znaczenie w zasadzie tylko fakt czy wniosek do komornika był skutecznie złożony. Np. gdy wniosek zawierał braki, których wierzyciel nie uzupełnił i przez to komornik nie mógł wszcząć egzekucji - przedawnienie nie przerywa się.

Na marginesie można wskazać, iż nieco inne zasady dotyczą egzekucji administracyjnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)

 • 21.6.2018

  Krótsze podstawowe terminy przedawnienia

  Nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ma to skłonić wierzycieli do szybszego inicjowania (...)