Przedawnienie roszczeń z faktury

Pytanie:

Mam takie pytanie. Miałem i mam małą firmę. I miałem na firmę 3 numery telefoniczne w abonamencie w Idei. Była zaległość której nie płaciłem. Rzecz miała miejsce w 2003 roku. W 07.2003 r. umowa została rozwiązana przez Idee. Teraz dostałem wezwanie do zapłaty od firmy windykacyjnej która przejęła to wierzytelność. A Firma X przejęła tą wierzytelność w 10.2004 r. Czy mam szanse na np. przedawnienie sprawy? Nie ukrywam że nie chciałbym wpłacać tej zaległej kwoty. Bo w zasadzie są to niezapłacone faktury. Nie wiem też po jakim czasie przedawniają sie faktury? Jak ma się rzecz z przekazaniem danych osobowych? Czy ewentualnie mogę się na to powołać że Idea sprzedała moje dane firmie windykacyjnej bezprawnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 3 lat od dnia wymagalności. Dzień wymagalności to dzień do którego faktura powinna być zapłacona. Co do przekazania danych osobowych to należy stwierdzić, że firma telekomunikacyjna miała takie prawo. Potwierdza to orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego OPS 2/2005 stanowiące, że można przekazywać firmom windykacyjnym dane dłużników bez ich zgody, ale trzeba wyważać między ochroną ich praw i wolności obywatelskich oraz prywatności a interesami wierzycieli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.6.2013

  Faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury kiedy wystawiać?

  Faktury korygujące (zwane powszechnie „korektami”) oraz noty korygujące wystawiane są w sytuacjach, które wymagają poprawy zapisów dokonanych fakturami VAT. Rodzaj „korekty” (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 2.8.2018

  Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

  Chcąc dochodzić naszych roszczeń zawsze musimy pamiętać o terminach przedawnienia. Jest to istotne, albowiem upływ terminu przedawnienia, może spowodować wyłączenie możliwości dochodzenia przed (...)