e-prawnik.pl Porady prawne

Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

Pytanie:

Parę lat temu spowodowałem wypadek samochodowy. Czy zakład ubezpieczeniowy może dochodzić ode mnie zwrotu pieniędzy, które wypłacił on poszkodowanemu? Jeśli tak, to po jakim czasie roszczenie o zapłatę się przedawni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie roszczenia regresowego Zakładu Ubezpieczeń

20.1.2012

W przypadku, gdy ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, możliwe jest, by dochodził od sprawcy szkody zwrotu wypłaconego odszkodowania na zasadzie tzw. regresu.
W uchwale z dnia 10 listopada 2005r., sygn. III CZP 83/05 Sąd Najwyższy wskazał, że roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, oparte na podstawie par. 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz. U. 1992 nr 96 poz. 475 ze zm.) [obecnie chodzi o art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych- przyp. e-prawnik.pl ] ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c. Uchwałę podjęto w odpowiedzi na pytanie, czy roszczenie zwrotne (regresowe) zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody, z którym łączy ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przedawnia się w terminie wskazanym w art. 819 § 1 k.c., czy może znajduje tu zastosowanie termin przedawnienia roszczenia przewidzianego dla poszkodowanego w stosunku do sprawcy szkody, określony w art. 442 § 2 k.c., albo też termin wskazany w art. 118 k.c.?. Sąd jednoznacznie orzekł, że zastosowanie ma termin trzyletni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ