Przedawnienie roszczenia z umowy zlecenia

Pytanie:

Spółka Akcyjna w dniu 2.09.2004 w Autoryzowanej Stacji Obsługi serwisowała samochód służbowy. Na powyższą usługę wystawiono fakturę VAT (części i usługa serwisowa), forma płatności - przelew. Mimo monitów i wysyłania kopii faktur na życzenie spółki należność nie została uregulowana. ASO wystąpiło z pozwem do Sądu przeciwko spółce, w wyniku czego spółka otrzymała sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Spółka w ustawowym terminie złożyła sprzeciw od nakazu zapłaty powołując się na artykuł 750 k.c. oraz artykuł 751 k.c. Zdaniem ASO w opisanym przypadku ma zastosowanie artykuł 118 k.c. Która ze stron ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z powołanym w pytaniu art. 751 kodeksu cywilnego z upływem lat dwóch przedawniają się roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom. W powyższym stanie faktycznym należy przyjąć, że ASO jest osobą, która stale i w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudni się czynnościami danego rodzaju w postaci usługowej naprawy samochodów. Termin przedawnienia zatem wynosi 2 a nie 3 lata. Nie ma zatem zastosowania art. 118 kodeksu cywilnego. Inaczej mówiąc przewidziany w art. 751 pkt 1 k.c. dwuletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń o wynagrodzenie za czynności spełnione przez osobę prowadzącą przedsiębiorstwo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: