e-prawnik.pl Porady prawne

Przejęcie polisy OC przez kupującego

Pytanie:

Kupiłem samochód osobowy od osoby fizycznej. Umowa ubezpieczeniowa wygasa w marcu przyszłego roku. Nowe przepisy upezpieczeniowe stanowią, że nabycie pojazdu nie wpływa na ważność polisy, tzn. że może jest ważna do wygaśnięcia. Czy muszę powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela? Czy należy mu przedłożyć jakieś dokumenty? Czy wydaje mi nową polisę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przejęcie polisy OC przez kupującego

30.7.2004

Faktycznie obowiązują obecnie przepisy, zgodnie z którymi umowa ubezpieczenia OC jest niejako przypisana do pojazdu. Oznacza to w praktyce, że zakupując pojazd zbywca jest obowiązany do wydania Panu - jako nabywcy - polisy ubezpieczeniowej. Zgodnie bowiem z ustawą dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, konkretnie z jej artykułem 31 „W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy”. Od momentu zawarcia zawarcia umowy Pan jako nabywca ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy chce Pan „przejąć” ubezpieczenie od zbywcy, czy też na własnych warunkach ubezpieczyć pojazd ponownie, samodzielnie. 

Jeżeli więc zechce Pan wypowiedzieć tę umowę, to ma Pan na to 30 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży samochodu, wypowiedzenia należy oczywiście dokonać u ubezpieczyciela. Jeżeli jednak wspomnianego wypowiedzenia Pan nie dokona, to i tak należy u ubezpieczyciela dokonać pewnych formalności. Mianowicie należy stawić się u ubezpieczyciela wraz z umową OC (polisą) oraz umową sprzedaży samochodu i zgłosić fakt zakupu pojazdu ubezpieczycielowi. Ten z kolei dokona tzw. rekalkulacji składki, może się zdarzyć, że będzie Pan zmuszony dopłacić jakąś kwotę, bo np. Pana poprzedni, zbywca samochodu nie posiadał takich zniżek, jak Pan, za bezwypadkową jazdę. Możliwa jest także inna sytuacja, że to na Pana rzecz zostanie dokonany zwrot, ponieważ to Pan posiada tzw. zniżki u ubezpieczyciela za bezwypadkową jazdę. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przejęcie polisy OC przez kupującego

Olo

6.3.2018 15:45:47

Re: Przejęcie polisy OC przez kupującego

Nabyłem samochód, ale nie było w umowie mowy o polisie, dlatego nabyłem swoją polisę, Nie rozwiązałem umowy polisy, gdyż jej nie zawierałem. Ubezpieczyciel domaga się zapłaty za coś z czego nie korzystałem. Jakim prawem czyjeś zobowiązanie przechodzi na kogoś innego bez uprzedniego powiadomienia o takim fakcie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ