e-prawnik.pl Porady prawne

Przejęcie spółki

Pytanie:

W jaki sposób przejąć spółkę jawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przejęcie spółki

30.11.2011

Należy zaznaczyć, że konieczne jest występowanie po stronie kupujących dwóch osób. Nie ma bowiem możliwości stworzenia jednoosobowej spółki jawnej. Dalszą procedurę regulować powinna umowa spółki jawnej – to w tym dokumencie należy szukać zapisów dotyczących zmian podmiotowych w zakresie działającej spółki. Jak wynika z art. 10 kodeksu spółek handlowych ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przypadku przeniesienia uczestnictwa w spółce jawnej na inne podmioty za zobowiązania spółki istniejące w chwili przejęcia solidarną odpowiedzialność ponosić będą dotychczasowi wspólnicy oraz osoby, które na mocy zawartej umowy będą nowymi wspólnikami.

Inną możliwością przejęcia spółki wraz z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem byłoby nabycie akcji lub udziałów w spółce kapitałowej powstałej z uprzedniego przekształcenia spółki jawnej. Procedurę przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową regulują przepisy art. 571-574 kodeksu spółek handlowych, przy czym jeśli sprawy spółki prowadzili wszyscy wspólnicy to w sytuacji przekształcania mielibyśmy do czynienia z uproszczoną procedurą. Kolejnym krokiem byłoby zawarcie umów zbycia udziałów lub akcji w zależności od tego w jaki podmiot zostałaby przekształcona spółka jawna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ