Przejście zakładu pracy a rozwiązanie umowy

Pytanie:

W związku z otwarciem nowej firmy - tzw. \"córki\" część z pracowników ma zostać przeniesiona do tejże. W jaki sposób należy udokumentować to zdarzenie, gdy chcemy dokonać go przy pomocy rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron? Czy lepiej zastosować porozumienie stron między pracownikiem, czy też pomiędzy firmami? Jak powinien wyglądać wzór takiego rozwiązania umowy o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie jest możliwym rozwiązanie umów o pracę z pracownikami na podstawie odgórnego porozumienia nowego i starego pracodawcy. Zarówno oświadczenie o wypowiedzeniu, jak i propozycja zawarcia nowej umowy o pracę powinny być złożone każdemu pracownikowi z osobna. W przypadku przedstawionym przez Państwa, jeżeli nie dokonają Państwo wypowiedzenia indywidualnie każdemu z pracowników umowy o pracę, będzie miało miejsce przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę (spółkę – córkę). Spółka – córka automatycznie stanie się pracodawcą wszystkich przenoszonych pracowników na mocy art. 231 kodeksu pracy, który stanowi, iż: „W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy”. Należy również nadmienić, iż w takim przypadku, zarówno na dotychczasowym jak i na nowym pracodawcy ciążą określone obowiązki. Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron znajduje się pod następującym linkiem: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY