e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Jakiego rodzaju zagrożenia dla nabywcy niesie w chwili obecnej zakup działki w użytkowaniu wieczystym wraz z budynkiem mieszkalnym, a jakie będzie niósł po przyjęciu Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 7 lipca 2005 roku? Czy opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie odwzorowana na podstawie bieżącej ceny rynkowej, czy też na podstawie ceny z dnia sprzedaży nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

27.7.2005

Jeśli chodzi o powołany projekt, to na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy i w jakim kształcie wejdzie on życie.

Po poprawkach dokonanych w senacie sejm musi się wypowiedzieć w sprawie dalszego losu użytkowania wieczystego. Sejm proponował jego zniesienie, natomiast Senat chce zachować tę instytucję. Dlatego w chwili obecnej nie wiadomo jaki będzie dalszy los ustawy.

Oznacza to, że użytkownicy wieczyści będą mogli, jeśli zgodzi się na to Sejm, występować do 2012 r. o przekształcenie użytkowania we własność. Przekształcenia odbywałyby się za stosowną opłatą, od czego ustawa przewiduje tylko nieliczne wyjątki. Senatorowie nie zgodzili się na proponowane w wersji sejmowej znaczne bonifikaty.

Ustawa uchyla też obowiązujące przepisy, na podstawie których dotychczas dokonywano przekształceń. Stwarzały one m.in. ok. 80 tys. Polakom możliwość przejęcia użytkowanej nieruchomości za darmo.

Teraz Sejm zadecyduje, którą wersję ustawy wybrać. Przyjęcie wersji senackiej może oznaczać zahamowanie uwłaszczenia użytkowników nieruchomości.

Cenę nieruchomości zgodnie z propozycję sejmu ustalałoby się na podstawie jej wartości. Szacunek sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego jest tylko sposobem wyliczenia tej wartości i ceny. Przesłanki tego szacunku wskazują, że chodzi o rzeczywistą wartość rynkową nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Przekształcenie użytkowania wieczystego

Andrzej

1.4.2011 13:51:43

Re: Przekształcenie użytkowania wieczystego

W 2008 roku kupiłem budynek mieszkalny i grunt od zakładu pracy który był w użytkowaniu wieczystym czy to użytkowanie mogę przekształcić we własnośc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ