e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania wieczystego

Pytanie:

Obowiązująca od 1 stycznia 2008 roku nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wniosła istotne zmiany w procedury dotyczące przekształcenia, zwłaszcza w kwestii udzielanych bonifikat. Czy zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy można udzielać bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rolnych i zabudowanych garażami (nieprzeznaczonych na cele mieszkaniowe)? Jakiego okresu powinno dotyczyć oświadczenie o dochodach składane przez użytkowników wieczystych ubiegających się o bonifikatę w wysokości 90%?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania wieczystego

29.1.2008

Stosownie do przepisu art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości organ właściwy do wydania decyzji może udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność:

  • Skarbu Państwa - za zgodą wojewody;
  • jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej rady lub sejmiku.

Nie ma zatem przeszkód, by udzielić bonifikaty w przypadku nieruchomości rolnych i zabudowanych garażami, skoro przepis nie wprowadza ograniczeń.

W przypadku nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę ustawodawca wprowadził ustawowy obowiązek udzielenia bonifikaty w określonych sytuacjach (art. 4 ust. 8). Nie należy jednak rozumieć tego w ten sposób, że tylko w tym przypadku dopuszczalne jest udzielenie bonifikaty; po prostu w tym przypadku jest ona obowiązkowa (gdy złożony zostanie wniosek), natomiast w innych - zależna od zgody rady/sejmiku (wyrażanej w formie uchwały), które mogą jej udzielić wedle uznania.

Co do drugiego pytania, to - jak się domyślamy - chodzi o sytuację z art. 4 ust. 8, który to mówi o osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Ponieważ bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia, to i tego roku (poprzedniego) powinno dotyczyć zaświadczenie o dochodach. Proponujemy również zapoznanie się z treścią aktualności Taniej będzie można przekształcić prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ