e-prawnik.pl Porady prawne

Przekształcenie użytkowania z bonifikatą

Pytanie:

W grudniu 2007 roku użytkownik wieczysty złożył wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Stosowna uchwała oraz decyzja zostaną podjęte w styczniu 2008 r., od którego to miesiąca obowiązuje nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nowelizacja ustawy umożliwia użytkownikowi wieczystemu przekształcenie na korzystniejszych warunkach niż proponowane w ustawie sprzed nowelizacji. Czy powinna być zastosowana bonifikata obowiązująca w nowelizacji, czy też wniosek powinien być rozpatrzony wg stanu prawnego na dzień złożenia wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekształcenie użytkowania z bonifikatą

4.1.2008

Ustawa ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została znowelizowana ustawą z 7 września 2007. Zgodnie z art. 4 tego drugiego aktu prawnego do postępowań wszczętych na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

W opisanym przypadku znajdą więc zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r., a więc także nowe przepisy o bonifikacie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ